Kontakt

Panorama Plastyczna Dawnego Lwowa

ul. Wystawowa 1

51-618 Wrocław

tel. 71- 347 50 51

info@panoramalwowa.pl

rezerwacja@panoramalwowa.pl

Budynek Hali Stulecia, wejście C4

Kierownik Centrum Poznawczego Hali Stulecia

Kierownik Centrum Poznawczego oraz Panoramy Plastycznej Dawnego Lwowa
dr Karolina Charewicz-Jakubowska
tel. 71 347 51 47
fax: 71 348 68 51
e-mail: kcharewicz@halastulecia.pl

Sklepik z pamiątkami / bilety 

ul. Wystawowa 1
51-618 Wrocław
tel. 71/347 50 51

info@panoramalwowa.pl

rezerwacja@panoramalwowa.pl

Administracja stroną internetową

Łukasz Braun – specjalista ds. marketingu i obsługi klienta

lbraun@halastulecia.pl