21 lutego, 2024
Czy importerzy i eksporterzy muszą znać postępowanie celne?

Obrót towarów związany z ich przewożeniem przez granice w ramach Unii Europejskiej jest niczym niezakłócony. Kiedy zaś chce się handlować z innymi państwami, trzeba mieć świadomość istnienia przepisów celnych oraz stosować się do nich, co obejmuje przede wszystkim uiszczanie stosowanych opłat —  ale nie tylko. Czy importerzy i eksporterzy muszą wiedzieć, na czym polega postępowanie celne? Sprawdź!

Konieczna wiedza

Oczywiście orientowanie się w pewnych kwestiach jest niezbędne. Osoby przywożące towary spoza granic Unii Europejskiej czy wywożące je muszą wiedzieć o tym, jakie przepisy je obowiązują, a chodzi tu między innymi o konieczność dokonania odpowiednich zgłoszeń. Towarom nieunijnym trzeba przede wszystkim nadać status celny i dopuścić je do obrotu. Wymaga to wielu formalności oraz poniesienia stosownych opłat —  to dotyczy importu. Jeśli zaś chodzi o wywóz, postępowanie celne koncentruje się na spełnieniu formalności polegających na dopełnieniu przepisów polityki handlowej. Tutaj także należy ponieść opłaty.

Oczywiście jest to tylko ogólny zarys formalności, jakie trzeba dopełnić. Przedsiębiorcy muszą mieć świadomość istnienia takich obowiązków, by wiedzieli, że nie mogą towarów wywozić i wwozić bez żadnego nadzoru, co tak naprawdę nie ma prawa się udać, a także mogłoby być zagrożone wysokimi karami. Dobra wiadomość jest zaś taka, że tego rodzaju formalnościami nie trzeba zajmować się samodzielnie.

Cenne wsparcie

Ponieważ takie procedury wymagają wiedzy, orientowania się w zmieniających się przepisach (zmieniać mogą się też oczywiście towary) oraz czasu, wielu przedsiębiorców decyduje się działania takie scedować na wyspecjalizowaną firmę. Takie usługi świadczy agencja AC Porath , przed którą wszelkie procedury celne i przepisy nie mają tajemnic. Jest ona w stanie znacznie odciążyć swych klientów w tym obszarze, biorąc na siebie praktycznie całość koniecznych działań.